КВАЛИТЕТ ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА СИТЕ ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ

Girl in a jacket

ВИСОКОГРАДБА

Нудиме изградба на високоградба со изведба на земјени работи, бетонски работи со наша механизација.

Girl in a jacket

НИСКОГРАДБА

Изградба на нискоградба со целосно изведба на довод / одвод со машина за лепење полиуретантски цевки

Girl in a jacket

БЕТОНИРАЊЕ

Нудиме испорака на бетон. Нашата фирма е во процес на набавка на мобилна фабрика за производство на бетон.

ЗА НАС

Нашата фирма е основана 2017 година. Првичната идеја беше да основаме градежна фирма која ќе делува локално за пополнување на недостатокот на фирми со ваков карактер. Со самото отпочнување со работа како и со одговорно и квалитетно работење ставајки ги во прв план квалитетот и барањата на нашите клиенти веднаш се почуствува потреба за проширување на нашата фирма како со персонал така и со градежна механизација.

Следејки ги овие потреби кои се појавуваа на пазарот ние како мала но сериозна фирма денеска сме со комплетна градежна механизација и персонал за изведување на сите фази од градежниството.

НАШАТА МИСИЈА

Како досега така и понатаму наша цел останува: квалитет при изведување на сите градежни активности како и следење на сите стандарди кои се однесуваат на изведбата во градежништвото со што сме сигурни дека ќе ги задоволиме барањата на нашите клиенти.

Референци

Изведба на доводен цевковод за техничка вода

Изведба на доводен цевковод за техничка вода

Изведба на комплетен систем за ладенје од PE цевки

Изведба на нов индустриски објект

Изведба на комплетен систем за ладенје од PE цевки

Изведба на нов индустриски објект

Изведба на комплетен систем за ладенје од PE цевки

Изведба на нов индустриски објект

Изведба на ресторан кантина

Изведба на нов индустриски објект

Изведба на нов индустриски објект

Изведба на ресторан кантина

Изведба на ресторан кантина

Изведба на ресторан кантина

Изведба на ресторан кантина

Изведба на утоварни рампи со бетонска плоча за приод

Изведба на утоварни рампи со бетонска плоча за приод

Изведба на утоварни рампи со бетонска плоча за приод

Изведба на утоварни рампи со бетонска плоча за приод

Реконструкција на магацин за готови производи

Изведба на утоварни рампи со бетонска плоча за приод

Изведба на утоварни рампи со бетонска плоча за приод

Реконструкција на административно управна зграда

Реконструкција на административно управна зграда

Реконструкција на административно управна зграда

Реконструкција на индустриска подна плоча

Реконструкција на индустриска подна плоча

Рушење на бетонска конструкција

МЕХАНИЗАЦИЈА

Ровокопачи, Багери, Ваљаци, Хидраулични чекани, Камиони, Машини за сечење и брусење бетон, Машини за челно заваруванје на ПЕ цевки со дијаметар од Ф20 мм до Ф355 мм.

КОНТАКТ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

Локација:

с.Древено - Пробиштип

Телефон:

+389 75431325

Loading
Your message has been sent. Thank you!